Amaphupho ngokushaya

Uma uphupha ukuthi ushaya umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle nekhaya elinenjabulo. Uma kuwumuntu ozwana naye kuyibhadi. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh