Izithakazelo zakwaSithole

Sithole, Jobe! Mondise! Phumela phandle ngoba kufudumele Ungaze ube nomngandeni Matshana! Mhlakaza nhlansi zingamshisi Ziyoshisabalondolozi Maphitha! Mthembu waseGubazi AbaThembu bengabakwaMvelase Ngqikazi kaGabela Zitsha zimnyama zingamankankazana Nyama kaMaqoqo Abayidla beyidonsisana Nina bakaMgidi wekhohlwa Nina bakaThakazelwayo Nina bakaMqolo Owadl’ omuny’ umqolo Nina bakaDidiz’ umkhaba Mkhomb’ owadl’ eminy’ imikhombe Lwandl’ oluhamb’ ezintabeni Nina baseQhudeni Jozana olubomvan’ olundakandaka Qomondol’ … Read more

Izithakazelo zakwaSithole

Sithole Jobe, Mondise, Msongi wensimbi ishisa uyibeke ekhanda wenzele amagwala ukuthi abaleke AbakwaNqikazi kaMnyanda kaGabela Ozitsha zimnyama zingamankankasana, Abakwandebe kayikhisi iyachitha Umbani elawushaya eSandlwana nawukhomba eMankamane Maphitha!!!! Matshana!!! iAfrika