Izithakazelo zakwaSikhakhane

Mboma kaMqhele, Mathula, Nzimase, Sdwaba esinembobo, Wena sango elingezantsi, lapho besa khona imilomo, Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha, Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni, Wena kaSoqhafuza, umlung’ odla izinkobe, Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo, Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela, Wena okhishwa ngenoni emgodini, Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela, Wena owahlabana ngokwehlula … Read more