Izithakazelo zakwa Sibiya

Ndaba, Gumede Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla, Nina bakwankom’isengelwa emaweni, Ingasengelw’esibayeni akuyon’eyakhona. Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy’esokeni, Mkhananda owafinyelela kubalondolozi, Wemuka noGodokazi way’eMfolozi. UHhiya kwabanani, Okwaphwekwa esendlini, Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala, Mgxebe! Khathi! Nina bakaSotobe kaMpangalala!