isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Nkwanyana

Nkwanyana,Zikode!Donda!Makhanda!Myekwa bethathwaMakhanda kaNqayiMthayi kaNseleMenzankosiWena owakha ongiyane beSiloNceku enhle!Nceku yesilo uMpandeGabadela!Owagabadela izingwe zoNgoyeMadela imhlambi yezinkomo zabanumzane endle.Mbeng’ osinda ‘bosi,Mbeng’ owawela oNgoyeWena wo-Suthu lwasenhlaMqabula nkungu kwaNodwengu kwavel’ ilangaLanga elaphuma oNgoyeMangwe amahleMlwandle!Zingwe eziphuza kwesijulile isizibaNgokukholwa wulwandle,Mathula kuhletshwa!Bathi ngundlebe kazizwaKanti uthule ngabomuZetshisa umbiko kaZuluOdumise okwezulu lihlomileNgomlomo kaZulu ongathethi mangaSobahleSoshibe kaDangazelaNzim’ elimnyamaWena kabathikaziWena kathubelez’ inyang’ isemafiniWena kanodel’ imiyaloBuhle busezindiyeni zamehloNkwanyana!

Izithakazelo zakwa Nkwanyana

Zikode!Donda!Myekwa bethathwa!Makhanda kaNqayi!Mthayi kaNsele!Menzankosi, wena owakha ongiyane besiloNceku enhle!Nceku yesilo uMpande!Gabadela, owagabadela izingwe zoNgoye!Madel’ imhlambi yezinkomo zabanumzane endle.Mbeng’ osind’ abosi,Mbeng’ owawela oNgoyeWena sontukela/ sontukwiniMqabula nkungu kwaNodwengu kwavel’ ilanga!Langa elaphuma oNgoye!Mangwe amahle!Mlwandle!Zingwe eziphuza kwesijulile isiziba ngokukholwa wulwandle,Mathula kuhletshwa!Bathi ngundlebe kazizwaKanti uthule ngabomuZetshisa umbiko kaZuluOdumise okwezulu lihlomileNgomlomo kaZulu ongathethi mangaSobahle!Soshibe kaDangazela!Nzim’ elimnyama!Wena kab’ thikazi!Wena kathubelez’ inyang’ isemafini!Wena … Read more