Izithakazelo zakwaMbokazi

Donda, Nxele, Sontuli, Lwandle aluwelwa,luwelwa zinkonjane, Zona eziphapha phezul’emafini, Phangela kobhongo, nakoqhoqhoqho, Mlamulankunzi ngab’uziyekile, zabulalana, Hlamukazi kaMdaka, umdaka usezintangeni, Wen’owephul’umuth’uphekiwe endlini kaMantombase, Wena kaPhangela, owaphangel’izinkomo zamadoda!