Umlando wesibongo sakwaJiyane

Abantu bakwaJiyane bazalwa kwaMtshali, ngokwezigaba zabaNguni bangaMaNtugwa Nguni. Imvelaphi yesibongo sakwaJiyane Kuthiwa enye indoda yakwaMtshali yenza okungajwayelekile yakhulelisa udadewabo. Ngaleso senzo yaxoshwa ekhaya ngoba kuthiwa ijiyise ekhaya. Kusukela kulesosenzo isizwe noma abantu baleyondoda babizwa ngokuthi bangabakwaJiyane. Igama laleyo ndoda ¬†eyagila leyomikhuba kwakunguMkhathini Mtshali. Lowo Mkhathini wazala uMkhabisanyathi owagcina edume ngelikaMagolwana, owakha umuzi wakhe eNhlanzatshe. UMkhabisanyathi … Read more