Izimpahla zokudla nokudlela (Ingxenye yesibili)

  Sisekuyo ke indaba yezimpahla zokudlela zesintu. Sike sabhunga ngayo ngaphambilini ngaphansi kwesihloko “Izimpahla zokudla nokudlela (Ingxenye yokuqala)”. Manje ke sinethulela izimpahla ezakhiwe ngoselwa, bese ngemuva kwazo sivale ngezimpahla ezakhiwe ngotshani. Uhlu lwezimpahla ezakhiwe ngoselwa Ibhanqa yigobongo okwakuthwalwa ngalo utshwala uma kukhona lapho obuhanjiswa khona, lona ke linomlomo omkhulu ovulekile. Igobongo wuselwa olukhihlizwe phakathi, kwenziwa … Read more