Amaphupho ngenhlanzi

Uma uphupha ubona inhlanzi kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini nasempilweni. Ukuphupha udoba inhlanzi wayibamba uyoba nenhlanhla. Uma iphunyuka uyolahlekelwa yizo zonke izinto ezisemqoka kuwe.

Amaphupho ngombokwane

Uma uphupha ukuthi ubamba umbokwane kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle. Uma uwuphunyula umbokwane ngemva kokuba ubusuwubambile kodwa kusho ukuthi uzobhekana nokwehlulwa kungekudala.