Amaphupho ngombokwane

Uma uphupha ukuthi ubamba umbokwane kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle. Uma uwuphunyula umbokwane ngemva kokuba ubusuwubambile kodwa kusho ukuthi uzobhekana nokwehlulwa kungekudala. iAfrika