Amaphupho ngendlovu

Uma uphupha ubona indlovu kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi ube nempilo enomdlandla. Kuphakathi kokuthi uzothola imali obungayilindele noma uzothola umvuzo ngokusebenza kwakho kanzima.