isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ingoma yokuvulisa abasekhweni amasango

Uma kugiywa, kuyiwa le nale kugujwa ukuhlangana ngokothando nangokomshado ngokwesintu esizweni samaZulu, iculo elithi ‘Sivulele singene’ alivamile ukusala ngaphandle. Leli culo livame ukuculwa ngabasekhweni uma bezocela isihlobo esihle emndenini womakoti. Abasekhweni basuke bezicelela  kuyise kamakoti ukuthi abavumele bengena emagcekeni ukuze kuxoxwe indlela eyaphambili nezohlanganisa imindeni yombili. Uma nje bevulelwa isango, abasekhweni basho ngengila, becula leli … Read more