Amaphupho ngekati

Uma uphupha ubona ikati kuwuphawu olubi olusho ukuthi abantu osebenza nabo noma ophila nabo awukwazi ukubethemba.