Amaphupho ngokudala izinto

Asho ukuthini amaphupho ngokudala izinto? Lokhu kuhlanganisa ukulingisa, ubuciko, ukubaza, ikhonsathi, ukuhlobisa, udumo, ukunitha, ukufunda nokubhala. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokufunda

Uma uphupha ukuthi kukhona okufundayo kusho ukuthi uhlakaniphile. Noma iluphi uhlobo lwendaba oyifundayo lokho uzoba nakho ekusaseni lakho. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokunitha

Uma uphupha ukuthi uyanitha kusho ukuthi uzophumelela ekusaseni lakho. Uma ubona omunye umuntu enitha kusho ukuthi kukhona omaziyo okuqambela amanga. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngodumo

Uma uphupha ukuthi unodumo ngenxa yamathalente akho empeleni kusho ukuthi awuzukwaziwa ngento oyenzayo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokuhlobisa

Uma uphupha ukuthi uhlobisa ikhaya yizindaba ezimbi. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yimali eningi maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngekhonsathi

Uma uphupha ukuthi ukwikhonsathi yomculo kusho ukuthi uzolwa kabi nomuntu. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokubaza

Uma uphupha ukuthi uyabaza kusho ukuth uzoshada usemncane futhi ube nezingane eziningi. Uma usushadile kusho ukuthi uzophumelela emsebenzini. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngobuciko

Uma uphupha ukuthi uyadweba kusho ukuthi uzoba ngumdwebi ngelinye ilanga. Kodwa uma upenda kuwuphawu olubi ngoba kusho ukuthi umndeni wakho uzohlupheka. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokulingisa

Uma uphupha ukuthi ubukela umdlalo wasesiteji noma uphakathi kumdlalo wasesiteji kusho ukuthi uzothola izindaba ezimnandi maduzane. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngokubhala

Ukubhala Uma uphupha ukuthi uyabhala, kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi, noma uklebhula iphepha, kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane. Cambridge University PressSicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Cambridge University Press ingumshicileli wezemfundo wamazwe omhlaba ihlinzeka ngezincwadi, izinsiza kusebenza zedijithali, nezinsiza … Read more