Ukulandwa kongasekho

Ukulandwa kongasekho isiko lesintu lapho kusuke kuyolandwa ilungu lomndeni elingasekho endaweni lapho aphumela khona umphefumulo, ukulandwa lokhu kubuye kubizwe ngokulandwa ngehlahla njengoba kusetshenziswa isihlahla somphafa ukulanda ongasekho la alimalela khona uma kuwumuntu owadlula emhlabeni ngengozi okubalwa kukho ukushona ngesikhali noma engozini yomgwaqo. Uma kwenziwa lomsebenzi kusetshenziswa ihlamvu lesihlahla somlahlankosi esibuye sibizwe ngomphafa. Isiqikili Ukulandwa komuntu … Read more