Izithakazelo zakwaMqadi

Mqadi, Mbuyisa, Hlobose, Nobekela, Squng’esihl’engathi sizozalel’ amasakabuli, Sosingath’ owasingath’ ingwe nengonyama, Nina enasuk’ enhla nawela iMfolozi eMnyama neBomvu nithwel’ imbewu ngophondo, Jakaja!