Izithakazelo zakwaMnqayi

Mashiya, Catheya, Mkhweli wentabend’ engakhwelwa mfazi, Nyon’ emnyam’ enjengamandongonyo, Nsele kaLindamkhonto, Nhlabathi, Mgwalantshani wena owagwalantshela emabeleni omfazi!