Sesha

Umlando wakwaMbatha

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu. Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo … Read more

Izithakazelo zakwaMbatha

Mbatha, Shandu ka Ndaba Gumbi Lama Gwala Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla NDABEZITHA! UShandu ubengengakanani, ngoba entendeni yesandl uyenela Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa, Mazalankosi! Mavungama! Mathabathanyawo! Makhabaluthuli! Makhub’anothuli! Nina benyathi emnyama kansele uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni Zase zimbonga zathi tjiyo…tjiyo…tjiyo! uBhabha ku Gwaza uNkentenkente olwakhela izintaba zeNhlazatshe Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile … Read more

Sign up for updates