isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Mbatha

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu. Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo … Read more

Izithakazelo zakwa Mbatha Clan Names

Mbatha, Shandu ka NdabaGumbi Lamagwala; Sontshikazi,Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla,Ndabezitha!UShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela,Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,Mazalankosi,Mavungama,Mathabathanyawo,Makhabaluthuli,Makhubanothuli!Nina be Nyathi emnyama ka Nsele,UShandu owalima insimu eyilimela izinyoni,Zase zimbonga zathi tshiyo…tshiyo…tshiyo!Ubhabha ku Gwaza,UNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi,Ingabe lolu Nkentenkente lunkenteza lwenzani,UShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwe Langa,UShandu omuhle ngamazinyo akhe,Wavala … Read more