Izithakazelo zakwaKhuzwayo

Gumede, Qwabe, Mnguni kaYeyeye, Khondlo, OSidlabehlezi bakaPhakathwayo Abathi bedla, bebebeyenga umuntu ngendaba, Bethi, “Dluyeya ngenhlana, umalokazana ubeyethe, kuyikhuni sidingida yoyodaba!” Kanti bahlinz’imbuzi, Malandela, ngokulandel’ izinkomo zamadoda, Phakathwayo!