Sesha

Izithakazelo zakwaKhuzwayo

Gumede, Qwabe, Mnguni kaYeyeye, Khondlo, OSidlabehlezi bakaPhakathwayo Abathi bedla, bebebeyenga umuntu ngendaba, Bethi, “Dluyeya ngenhlana, umalokazana ubeyethe, kayikhuni sidingida yoyodaba!” Kanti bahlinz’imbuzi, Malandela, ngokulandel’ izinkomo zamadoda, Phakathwayo! iAfrika

Sign up for updates