Amaphupho ngelanga

Ukuphupha ilanga liphume ngokugqamile Kusho ukuthi uyofunda okuthile okusha okuyoshintsha impilo yakho ibe ngcono. Ukuphupha ilanga libalele kakhulu Lokhu kusho ukuza kwesikhathi esinzima empilweni yakho kanye nezimo ezizokukhathaza kakhulu emphefumulweni.