IJiki lamaPiki

IJiki lamaPiki lingenye yemicimbi yesintu okusukela kudala yayenziwa futhi kuze kube nanamuhla isenziwa kakhulu esizweni samaZulu. Liyini iJiki lamaPiki? IJiki lamaPiki wumcimbi owenziwa wumndeni osuke udlulelwe ilunga lawo emhlabeni. Wenziwelani umcimbi weJiki lamaPiki? Umcimbi weJiki lamaPiki wenziwa ngoba umndeni usuke uqaqa noma unqamula inzilo kanye nenkathi yokuzila. Akubi wumcimbi womphakathi, abantu bangaphandle noma abangahlobene nomndeni … Read more