isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Abelaphi ngokuhlukana kwabo

Abelaphi bahlukene kaningi. Kukhona izinyanga, kukhona abathandazi, kube khona futhi nezangoma. Bonke lababantu benza izinto ngokuhlukahlukana ukusiza abantu ezinkingeni abasuke benazo. Inyanga uyitshela wena ukuthi unani, ukuthi izinkinga zakho zempilo ziyini. Isangoma nomthandazi yibona abakutshelayo ukuthi unani, ukuthi yini eyimbangela yezinkinga zakho. Bayakutshela futhi nokuthi ngeke baphoxeke uma uphikisana nalokho abakushoyo, bakuchazele nokuthi kuyenzeka bakutshele … Read more