isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Kgosi Ramono

Monwana mo supa dichaba Mokolometsa wa bana ba Sepere A ka go sup aka ona o kaa swa O supile Rrannyoba a ribela A supa Makopswe a swa mototwane A swa, a ba a swela ruri, base A tlhoka le go ka rula ntona ya ga Poulwe Ke leba Makopswe ke be ke iteba Ke be ke lebe le Tlhakosalegong Ke lebe le Rramelora legatlapa Ke re, ka bone ba rona mogale ke mang? Motho … Read more

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe

Ke Pilane a malosa Mmadinale wa ga Motswasejane Selo se mo kopong ka fa Ditlhotlhe Se mo kopong ka fa Tswereng Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa Se gwaisitswe ke ba ga Mabodisa Se gwaisiwa ke Mmamorogwana E ne e le mosadi wa Matebele Se ne se ntsha tlhogo se ba kobola Se baa se boela ka fa Tswereng Ka fa kopoopong ka fa Ditlhotlhe Tau makunya a ga bophalaphala Phologa kwa mariteng a … Read more

Leboko la Ba-Setshedi sa Magaba-a-Boteng: (Mosetlha)

Leiyane la Ba-Setshedi, Lenyogonyogo, letswala ka pati tsa batho Ngwana Mmamahura, a theko a tlhaolosa a fiša Ngwana Mmakosha o binang motshegare, Bosigo o tshaba baloi ba ba  mosito nmogolo. Motho wa gaabo Nthwesane O o riling go resangwa a tlogelwa A ba a tla reswa ke Lephothotho la Bakwena. Tilodi ya  Phagama-a-Mankwe, Magama Kgomo ka bontsi Setshedi sa magaba-a-boteng A go ka apaya ka pitsa e tona A tima Seabe sa Maja-Tladi O kwaletseng … Read more