isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe

Ke Pilane a malosa Mmadinale wa ga Motswasejane Selo se mo kopong ka fa Ditlhotlhe Se mo kopong ka fa Tswereng Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa Se gwaisitswe ke ba ga Mabodisa Se gwaisiwa ke Mmamorogwana E ne e le mosadi wa Matebele Se ne se ntsha tlhogo se ba kobola Se baa se boela ka fa Tswereng Ka fa kopoopong ka fa Ditlhotlhe Tau makunya a ga bophalaphala Phologa kwa mariteng a … Read more