Amaphupho ngomentshisi

Uma uphupha usebenzisa umentshisi kusho ukuthi uyophumelela emizameni yakho. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh