Amaphupho ngedivosi

Uma uphupha ukuthi omthandayo ufuna idivosi kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi bakhuluma iqiniso nawe. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh