Amaphupho ngesithembu

Uma uphupha ukuthi unabayeni abaningi noma amakhosikazi amaningi kusho ukuthi ikhaya lakho lizoba nenjabulo libe yindawo efudumele futhi umndeni wakho uzothuthuka. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh