Amaphupho ngezinsimbi ezikhencezayo

Uma uphupha ukuthi uzwa kukhala izinsimbi ezikhencezayo kusho ukuthi inhlanhla enhle iyeza kuwe. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh

Amaphupho ngensimbi

Uma uphupha ukuthi ubona insimbi kujwayele ukusho ukuthi ingozi iseduze ngaphandle uma ukwazi ukuphula insimbi. Lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukunqoba izinkinga zakho. Amaphupho ngengozi nokulimala. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh