Sesha

Amaphupho ngendawo engcwele

Uma uphupha ukuthi usendaweni engcwele kusho ukuthi uzoba nenjanbulo esikhathini esizayo. Kungasho nokuthi uzoshada usemusha uma ungowesifazane. iAfrika

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.