Amaphupho ngendawo engcwele

Uma uphupha ukuthi usendaweni engcwele kusho ukuthi uzoba nenjanbulo esikhathini esizayo. Kungasho nokuthi uzoshada usemusha uma ungowesifazane.