Amaphupho ngezimpukane

Uma uphupha ubona izimpukane kusho ukuthi kunabantu abanomona ngawe futhi bangazama ukukubangela inkinga. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh