Amaphupho ngesibuko

Uma uphupha ukuthi usebenzisa isibuko kusho ukuthi abantu obethembayo bangakujikela maduzane futhi kufanele usebenze kanzima uma ufuna ukuphumelela emsebenzini.