Indliso

Idliso lingangena kumuntu ngezindlela ezimbili, eyokuqala ukufakelwa ekudleni kanye nokulidla ephusheni. Uma uphupha udla noma uphuza, usuke ufakwa idliso. Uma ukudlile ukudla ephusheni lokho kusho¬† ukuthi idliso lingenile ngaphakathi. Uma kuwukuthi uvukile ngaphambi kokuthi udle , lokho kusho ukuthi alingenanga idliso. Ukukhishwa kwedliso Ngokwesintu uma udliswa kusuke kukhona okuthakathayo, lapho ke kumele udle amafutha noma … Read more