Amaphupho ngomkhumbi

Uma uphupha ukuthi uhamba emkhunjini kusho ukuthi uzophumelela futhi ubone umhlaba. Uma ubona ihange kusho ukuthi kunethemba ezinkingeni onazo. Uma umkhumbi ucwila kusho ukuthi uzoba nebhadi.