Amaphupho ngeqhwa

Uma uphupha ubona iqhwa incazelo iya ngokuthi wena ungubani. Kubalimi kusho ishwa kanye nezivuno ezingezinhle kodwa kwizithandani kusho umshado nenjabulo.