Amaphupho ngabangane

Uma uphupha ubona abangane bakho kusho ukuthi bazokuphatha kahle babe ngabantu abathembekile. Uma ulwa nabo kusho ukuthi uzolwa nabo empilweni yangempela. iAfrika