Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngemvula

Intsingiselo yokuphupha imvula ixhomekeke kakhulu kumandla kunye nobude bayo. Imvula eqhelekileyo inokubonisa ukuba kukho into esendleleni eya kuwe inokuba sisipho, kodwa inokuba yinto embi njengokugula. Isaqhwithi sinokubonisa inkathazo okanye ukugula kwikamva lakho, kwaye unokujamelana nenkohliso kunye nokungonwabi ebomini bakho. Noko ke, xa usenza izinto ngobuchule, usenokuphumelela ekugqibeleni. Ukuba uphupha imvula iyekile kwaye ilanga liphume, kunokuthetha …

Funda okunye

Amaphupha ngemvula

Isimo sezulu esinezaqhwithi sinokuthi sibonakalise ukungavisisani kunye nomsindo. Ukukhanya kwelanga kubonakalisa uvuyo kunye nethemba (okanye ukufika koku ebomini bakho). Ngelixa imvula inokuba luphawu lweenyembezi kodwa isenokubonisa ukuhlaziyeka emphefumlweni. Amaphupha angemvula ohlukahlukene kwaye akukho lula ukuwacacisa.  Imvula ephupheni inokubonisa isidingo sokunxibelelana neemvakalelo zakho. Ukuba uphuphe imvula ena ngamandla mhlawumbi olo luphawu lokukhula kwakho ngamandla ngokwasemoyeni. Imvula ikwaluphawu …

Funda okunye