Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngomamlambo

Ukuba uphupha umamlambo ekubiza, oko kunokuthetha ukuba ookhokho bakho baya kukunika umyalezo kungekudala kwaye uya kuba nethamsanqa.

Amaphupha ngomlambo

Ukuba uphupha umlambo, kunokuthetha ithamsanqa kunye nokuchuma ukuba amanzi acacile kwaye athambile kwaye lilishwa ukuba amanzi anodaka kwaye arhabaxa. Amanzi amdaka nawo anokuthetha ukuba unokuba nengozi embi kungekudala.