Bhalisa ukufumana olunye ulwazi

Amaphupha ngempahla endala

Ukuba uphupha umntu ekunika impahla endala okanye ehlamba impahla yakhe endala, kwaye lamanzi ohlamba kuwo amdaka kwaye etyhalela impahla emdaka ngakuwe, oku kunokuba lilishwa kwaye kukho umntu ozisa ubumnyama ekhayeni lakho.

Amaphupha ngokutshisa iimpahla

Ukuba uphupha utshisa iimpahla zakho, oko kunokuthetha ukuba ubomi bakho bunokuphucuka. Noko ke, ukuba ugcina uthuthu, kusenokubakho ubunzima obuza indlela yakho.

Amaphupha ngokuphulukana nempahla

Ukuba uphupha ulahlekelwa yimpahla kunye nobucwebe, kunokuba yintlahla ukuba awukwazi ukuyifumana. Ukuba uyayifumana ephupheni, oko kunokuthetha ukuba woyise into embi.