isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Kgosi Molefi Kgafela

Moleti wa matlotla Modisa wa sope la mmagwe La ga Seingwaeng a Lekanyana Yo o theilweng gatwe, lebella Ke mogolowe, ke Pilane a Pheto Ke ngwana wa Makuka ka Matlakana Molefi, feela motse matlakala Banna ba tsamaye mo go phepa O kate mesima o e hupelle Le matlapa a thubjwe, a a re kgopa A lala a re ribolosa menwana Ge reya go tshela kwa kgosing Ke seleleka dipiripitlwa Dipholo tse di ditlhako ditona Tse … Read more