Ditoro ka ga thaba

Fa o ka lora ka thaba, ka tlawelo ke madimabe. Fa o e bona kgakajana, go raya gore o tlile go nna le botsogo jo bo sa siamang ka ntlha ya go ngomoga pelo kgotsa kgatelelo ya maikutlo fa botshelong jwa gago. Fa e le gore o palama thaba, go raya gore o tlile go … Read more