Ditoro ka ga dithaba

Fa o lora dithaba toro ya gago eka raya gore o nale moya wa boporofeta. Dithaba di tsamaisana le batho ba ba naleng moya wa boporofeta.

Leave a Reply