isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Maele le ditlhaloso

37 thoughts on “Maele le ditlhaloso”

 1. Ke Lora ke tshela ke gagaba mo metsing a sewage ke akgwa le GA ke fetsa go a tshela ke thanya ke ntse ke a akgwa ene ke apere bosweu

  Reply
  • Dumela Dimpho re tla go naya tlhaloso e e feleletseng ka ga leele “Go phunyetsa podungwana dintsi”. Re kopa o nne o etela webosaite ya rona mo otlo fitlhelang karaka ya gago.

   Reply
  • Tebogo re ya leboga o tshere nako ya gago o re tlhaba dipotso. Re akanya gore ore butsisa ka ga seane se sereng ” Sedibana pele ga se ikannye”. O seka wa tshwenyega re tla tlhalosetsa gore seane se raya goreng gona mo letlakaleng la rona le le tlhalosang ka ga diane tsa Setswana. Nna o ntse o etela webosaite ya rona go fitlhela karabo ya gago.

   Reply

Leave a Reply