isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Maele le ditlhaloso

  1. Go ja motho direthe. – Go Seba Motho.
  2. Go rothisa mmutla madi. – Go ntsha sephiri.
  3. Go tsena ka lenga la seloko. – Go nyelela.
  4. Go raga thokolo. – Go tlhokafala.
  5. Go betsana ka noga e tshela. – Go ilana.
  6. Go fatlha magotlo. – Go rota.
  7. Go roba Motho leoto. – Go imisa.
  8. Go loma motho tsebe. – Go bolelela motho sengwe.
  9. Go ja ka mpa tsoopedi. – Go ja thata.
  10. Go sugela motho thari. – Go logela motho leano le le bosula.

5 thoughts on “Maele le ditlhaloso”

Leave a Reply