Ditoro mo Setsong sa Batswana

Ditoro le ditlhaloso tsa tsona  ke maemo a  botlhokwa mo setsong sa Batswana. Mo ditšhabeng tse dintsi tsa Aforika, mme go lefatshe la Batswana ditoro ke kgoro ya mo lefatsheng. Ditlhaloso le matswao aa dirang gore lefatshe la ditoro tsa Batswana ka bogolo di tswelela kantle le matswao a sejatlhapi, mme di tlhama tsamaiso e … Read more