Maele ka ga go sa tlhomamisege

  • Go tlhaba ngololo – Go itira yo o sa itseng sepe.
  • Go leba ka itlho le le mosoka – Go belaela.
  • Go tshwara ke kgakge – Go gakgamala thata.
  • Go tsamaya ditsela tsa bo rathejane – Go tsamaya fela o sa itse se o se tsamaelang.

Leave a Reply