Ditoro ka go tshwara ditlhapi kgotsa go di bona

Fa o lora lora o tshwara ditlhapi kgotsa o di bona se se ka raya gore o nale matlhogonolo mo botshelong ba gago.

Leave a Reply