Ditoro ka go robala mpetong

Fa o lora o robetse mo mpetong wa gago toro eka raya gore o tlo tshwara ke bolwetse.

Leave a Reply