Ditoro ka go lelekisa ke dinotshi

Fa o lora o lelekisa ke dinotsi e ka nna go kwata ga badimo ka kgang ya sefane kgotsa go ba phasetsa.

Leave a Reply