Ditoro ka ga seaparo sa kereke

Fa o lora seaparo sa kereke goka raya gore o nale moya wa boporofeta, o motho wa go ba le moya wa badimo.

Leave a Reply