isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga noga

Fao lora ka dinoga, ke madimabe go isagweng ya gago. Go raya gore badimo ba go galefetse mme mongwe o tlile go go tsietsa kgotsa tlhanogela, segolobogolo fa noga e ka go loma. Go nale dinoga tse di faroganeng tse o ka lorang ka tsona jaaka tlhware, noga e e tala, mamba noga e e tshetlha kgotsa ya badimo jalo le jalo.

15 thoughts on “Ditoro ka ga noga”

 1. Ke lorile noga e tsamaya mo metsing a sumang re ntse mogodimo ga borogo, e tlhaga bophirima tsatsi e ya bo tlhaba tsatsi, ka fa letlhakoreng la botlhaba tsatsi go sena metsi ya ema ya emisa tlhogo.

  Reply
 2. Ke lorile dinoga tse ntshi tsa go fapana tse kgolo le tse nnyane di bonala o kare di hwile, ka feta mo gare ga tsona , ge ke seno feta ka gadima morago ka bona di tsosa dihlogo tse dingwe di ikotlolla, ka tshoga ka ipotsisa gore ke fetile jwang gare ga tsona.

  Reply
 3. Ke lorile ke le thabeng,ke theoha lefika,ha ke fihla tlase ka hata moo ho neng ho nale cobra e putswa ka mmala,e putswa ba molora,e lekile go nloma mo leotong empa ne ke rwerse seeta,yaba ha e gone but matla a e otlileng ka yona mo leotong laka ke kgonne go a utlwa,ke lekile go batla majwe a go e bolaya empa ka tloholega

  Reply
  • Dumela Pauline re tla batlisisa ka ga tshedimosetso ya toro ka ga noga e tshetlha, fa re fetsa ra go fa karabo ka ga yona gona mo webosaeteng rona. Kopa o nne o e etela gape.

   Reply
 4. Ke lorile dinoga tse dintsi mme di sa lwe lenna ke ne tsamaya mo gare ga tsona di sa ntome ke dinoga tsa mefuta go raya goreng

  Reply
  • Dumela Molebogeng retla dira dipatlisiso ka ga mofuta wa toro ya gago. Tshedimosetso ka ga yona o tla e fitlhela gona mo webosaiteng ya rona ka nako e tlang.

   Reply

Leave a Reply