isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga noga

Fao lora ka dinoga, ke madimabe go isagweng ya gago. Go raya gore badimo ba go galefetse mme mongwe o tlile go go tsietsa kgotsa tlhanogela, segolobogolo fa noga e ka go loma. Go nale dinoga tse di faroganeng tse o ka lorang ka tsona jaaka tlhware, noga e e tala, mamba noga e e tshetlha kgotsa ya badimo jalo le jalo.

2 thoughts on “Ditoro ka ga noga”

Leave a Comment