isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga metsi

Fa o lora o nwa metsi, ke matlhogonolo, fela fa e le gore galase e tletse mme metsi a phepa.  Fa metsi a le seretse kgotsa galase e le leswe mme e thubegile, gone o tlile go latlhegelwa ke sengwe se se botlhokwa gautshwana kgotsa mongwe yo o mo itseng o tlile go tlhokofala.

Leave a Comment